Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл

2023-01-01
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын ТАНХИМЫН ДАДЛАГА эхэллээ.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд төгсөх оюутнуудын ТАНХИМЫН ДАДЛАГА 2023.01.02-2023.01.05- ны хооронд...

Back to top