Бизнесийн мэдээллийн систем хичээлийн явцын шалгалтанд хэрэглэгдэх

файлыг энд дарж авна уу.

БС, БМС хөтөлбөр.