Магистрантуудын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн I улиралд мэргэжлийн дадлага хийх, хамгаалах, сэдвийн болон  явцын хэлэлцүүлэг, хөтөлбөрийн болон сургуулийн ЭШ-ний хурал, багц цаг тооцох,  дипломын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтад орох үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах хуваарь

14708382_10154615139234414_105424854476996013_n (1)