Олон улсын боловсролыг МУИС Бизнесийн сургуульд эзэмшиж, төгссөн төгсөгчдөд диплом гардууллаа

Олон улсын боловсролыг МУИС Бизнесийн сургуульд эзэмшиж, төгссөн төгсөгчдөд диплом гардууллаа МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Их Британийн NCC боловсрол байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг бизнесийн удирдлагын…

Профессорын семинар

Профессорын семинар Уг семинар нь "Тогтвортой хөгжил, компанийн нийгмийн хариуцлага ба хүний эрх" сэдвээр явагдах тул Та бүхнийг онлайнаар оролцохыг…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй