“Маркетинг” магистрын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх БМИҮЗ-ийн шинжээчид ажиллаж байна

“Маркетинг” магистрын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх БМИҮЗ-ийн шинжээчид ажиллаж байна МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөндөө тус сургуульд хэрэгжүүлж…

Профессорын семинарт оролцохыг урьж байна.

Профессорын семинарт оролцохыг урьж байна. Дэд профессор Д.Сувдаагийн  профессорын ээлжит семинар 2020.12.25-ны өдрийн 12.00 цагт “Татварын шинэчлэлийн эдийн засагт үзүүлж…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй