Лабораторид судалгааны ажлаа хийхэд, сатаарах зүйл бага, багш нартайгаа ойр ажиллалаа

Лабораторид судалгааны ажлаа хийхэд, сатаарах зүйл бага, багш нартайгаа ойр ажиллалаа Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн хөтөлбөрийн магистрант Х.Анхбилэг  НБ: Сайн байна…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй