Маркетингийн улсын VIII олимпиадад МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн маркетингийн хөтөлбөрийн оюутнууд амжилттай оролцлоо

Монголын их дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагддаг Маркетингийн улсын VIII олимпиадад МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн маркетингийн хөтөлбөрийн оюутнууд амжилттай оролцлоо. Үүнд:…

CFA RESEARCH CHALLENGE-2018 Олон улсын тэмцээний эхний шатанд МУИС, Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн тэнхимийн 2 баг оролцож I, II байр эзэллээ.

CFA RESEARCH CHALLENGE-2018 Олон улсын тэмцээний эхний шатанд буюу Монголын их сургуулиудын оюутнуудын дунд зохиогдсон тэмцээнд МУИС, Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн тэнхимийн 2 баг оролцож I, II байр эзэллээ.

(дэлгэрэнгүй…)

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй