Дадлага

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн бакалавр, магистрын хөтөлбөрийн оюутнууд МУИС-ийн захирлын 2018 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн А/136 тоот МУИС-ийн суралцагчийн дадлагын журам болон тэнхимээс баталсан дадлагын удирдамжийн хүрээнд сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дадлагыг хийж гүйцэтгэнэ.
татах холбоос

“МУИС-ийн Суралцагчийн дадлагын журам”

Back to top