“DATA-DRIVEN BUSINESS AND ITS KEY TRENDS” СЭДВЭЭР
ITZONE КОМПАНИЙ ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ Б.ЦЭЭСҮРЭН ЛЕКЦ УНШИНА

Бизнес аналитик чиглэлээр шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээх,  үйлдвэрлэх, инноваци болгох хүрээнд  харилцан мэдлэг, мэдээлэл солилцох, хамтарсан судалгаа, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд санал солилцох зорилгоор Бизнесийн сургуулийн Менежментийн тэнхимээс Бизнесийн  төлөөллийн лекц  -ийг нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж байна. 

Лекцийг профессор Д.Чимгээ танилцуулна. Энэхүү лекцэнд эрдэмтэн багш нарыг суухыг урьж байна.

Лекц 2020 оны 9 сарын 9-д 15:00 цагт 314 тоот өрөөнд явагдана.