МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөндөө тус сургуульд хэрэгжүүлж буй бүх түвшний хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд магадлан итгэмжлүүлэхээр тусгасан байдаг. Энэ удаад докторын түвшний “Бизнесийн удирдлага” хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх БМИҮЗ-ийн шинжээчид 2021 оны 06 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд тус сургууль дээр ажиллаж байна.