МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн захирал, доктор, профессор Ч.Энхбаяр, Бизнес консалтинг төвийн захирал доктор, дэд профессор Н.Батдэлгэр нар Eagle TV-д сургуулийн үйл ажиллагааны талаар ярилцлага өглөө.

https://youtu.be/f–GRfVcciw