Хурлын зорилго: Монгол улсын нийгэм эдийн засаг, бизнесийн  харилцааны эрх зүйн болон ёс суртахууны зохицуулалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох онол практикийн ач холбогдол бүхий судалгааны бүтээлүүдийг хэлэлцэх олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино.
Хурал зохион байгуулагдах тов:     2015 оны 4 дүгээр сарын 22, 23
–    Эрдэм шинжилгээний хурлын бүртгэлийн хугацаа : 2015 оны 3 дугаар сарын 15 – 30
( http://conference.ife.edu.mn хаягаар бүргүүлнэ үү )
–    Товч хураангуй (abstract) хүлээн авах хугацаа: 2015 оны 4 дүгээр сарын 1
–    Товч хураангуйг хүлээн авч баталгаажуулан хариу өгөх хугацаа: 2015 оны 4 дүгээр сарын 8
–    Илтгэлийг бүрэн эхээр нь (full text) хүлээн авах хугацаа: 2015 оны 4 дүгээр сарын 16
–    Илтгэлийн товч танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа: 2015 оны 4 дүгээр сарын 20

Зохион байгуулагч: СЭЗДС –ын ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГАА, ДОКТОРАНТУРЫН АЛБА болон МУИС –ийн ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

Хурлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://conference.ife.edu.mn хаягнаас үзнэ үү.

Харилцах утас: 9901-6918, 99055109, 88006161

 

ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧИЛТ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА, ФОРМАТ

ЭШХ-ЫН БҮТЭЭЛИЙГ ХЭВЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖ