Хөтөлбөрийн танилцуулга

           МУИС-ийн БС-ийн Менежментийн тэнхим нь 1959 оноос Эдийн засгийн дээд сургуульд “Төлөвлөлт статистикийн тэнхим” нэртэйгээр байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өнөөг хүртэл дөч гаруй удаагийн төгсөлтөөр нийт 1,454 (1964-2011) дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэсэн ба үүний 837 нь Төлөвлөгч-эдийн засагч, 47 нь Хөдөлмөрийн эдийн засагч, 14 нь Эдийн засаг кибернетикч, 556 нь Үйлдвэрийн эдийн засаг болон Бизнесийн менежмент мэргэжлээр тус тус төгсжээ.

Одоо Бизнесийн сургуулийн Менежментийн тэнхим нь “Менежмент” мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа бөгөөд  “Бизнесийн менежмент”, “Үйлдвэрлэлийн менежмент”, “Хүний нөөцийн менежмент” гэсэн гурван гүнзгийрүүлсэн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж байна.

Мэдлэг, ур чадвар

          Менежментийн хөтөлбөрт суралцсанаар дараах ерөнхий мэдлэг ур чадварыг эзэмшинэ.

  • Микро, макро түвшний эдийн засгийн онолын асуудлыг судлан эзэмших
  • Аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөх, шийдвэр гаргах үр ашигтай системийг бүрдүүлэх
  • Стратеги болон төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн механизмуудыг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах онол, арга зүйн мэдлэг эзэмших
  • Тоон шинжилгээний болон эконометрик, статистикийн аргуудыг эзэмших, хэрэглэх
  • Байгууллагын орчны шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах, төлөвлөгөө боловсруулах арга, загваруудыг хэрэглэх
  • Зорилго, төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн механизмуудын онцлог, ач холбогдол, уялдаа холбоог тайлбарлах чадвартай байна.

Contact Us

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн IV байр, 214 тоот

Утас: 77307730-4117