Магистрийн өрсөлдөөнт тэтгэлэгт урьж байна

Ач холбогдол

  • Сургалтын төлбөрөөс 100% чөлөөлөгдөнө
  • Сар бүр 800000 төгрөгийн тэтгэлэг авна
  • Бизнесийн удирдлагын салбарт мэргэшсэн, өндөр түвшний ур чадвар бүхий багш нараар хичээл заалгаж, судалгааны ажилд нь оролцоно

Тавигдах шаардлага

  • Гадаад, дотоодын их сургуулийн голч дүн 3,2 ба түүнээс дээш байх
  • Сургалтын явцад тэнхимийн сургалт, судалгааны туслахаар ажиллах
  • Тэнхимээс гадуур ажил эрхлэхгүй байх

Бүртгэл, шалгаруулалт

  • Тэтгэлэгт хамрагдах зорилго, зорилтоо тодорхойлсон эссэг 500 үгэнд тодорхойлон бичиж baigalmaa.b@num.edu.mn хаягаар 2021/09/22-ны 10:00 цагаас өмнө явуулах
  • Эхний шатанд тэнцсэн шалгуулагчдыг урьж 2021/09/22-ны 15:00 цагаас ярилцлага авах