Нэр Албан тушаал Contact Us
  Доктор Л.Оюунцэцэг Тэнхимийн эрхлэгч, профессор Хичээлийн IV байр 302а тоот, 77307730-4120
  Доктор, дэд профессор Л.Наранчимэг Профессор Хичээлийн IV байр 319 тоот
  Доктор, дэд профессор Д.Моломжамц Профессор Хичээлийн IV байр 318 тоот, 77307730-4143
  Доктор, профессор Б.Сайнжаргал Зөвлөх профессор Хичээлийн IV байр 303а тоот, 77307730-4121
  Доктор, профессор Н.Тунгалаг Зөвлөх профессор Хичээлийн IV байр 311 тоот, 77307730-4122
  Доктор Д.Авирмэд Дэд профессор Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Доктор Д.Нямаа Дэд профессор Хичээлийн IV байр 406 тоот,
  Доктор Б.Алтан-Эрдэнэ Дэд профессор Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Доктор М.Эрдэнэбат Дэд профессор Хичээлийн IV байр 408 тоот
  Доктор М.Мишигдорж Ахлах багш Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  А.Еркеш Ахлах багш, маг Хичээлийн IV байр 406 тоот
  Б.Хүрэлбаатар Ахлах багш, маг Хичээлийн IV байр 303а тоот, 77307730-4121
  Н.Саруултөгс Ахлах багш, маг Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Б.Болор Багш, маг Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Д.Лхагвасүрэн Багш, маг Хичээлийн IV байр 319 тоот, 77307730-4132
  Н.Дамдиндорж Багш, маг Хичээлийн IV байр 408 тоот
  Э.Цэцэгдэлгэр Багш, маг Хичээлийн IV байр 406 тоот
  Э.Ундармаа Багш, маг Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Д.Бүнчинсүрэн Багш, маг Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Л.Хишигбаяр Багш Хичээлийн IV байр 302б тоот, 77307730-4144
  Х.Уранчимэг Хичээлийн туслах ажилтан Хичээлийн IV байр 300 тоот, 77307730-4119