Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд зохион байгуулах үйл ажиллагаануудын нэгдсэн мэдээлэлтэй эндээс танилцаарай.

Зохион байгуулагдах арга хэмжээ