Бизнесийн сургууль, Хөтөлбөрийн хороо

1.    Ч. Энхбаяр (Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, профессор)

2.    Н. Батнасан (Маркетинг, худалдааны тэнхим, профессор)

3.    Л. Наранчимэг (НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор)

4.    Д. Энх-Отгон (Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор)

5.    Д. Сувдаа (Санхүүийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор)

6.    Б.Даваасүрэн (Маркетинг, худалдааны тэнхимийн эрхлэгч, профессор)

7.    М. Билэгсайхан (Менежментийн тэнхимийн дэд профессор)

8.    Г. Бурмаа (Санхүүийн тэнхимийн дэд профессор)

9.    Д. Нямаа (НББ-ийн тэнхимийн дэд профессор, хорооны нарийн бичгийн дарга)

Төгсөгчдийн төлөөлөл:

10. Ц. Баянмөнх (Говь хангай ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал)

Ажил олгогчийн төлөөлөл:

11. А. Ганхуяг  (MCS холдинг компанийн гүйцэтгэх захирал)