Докторын түвшний “Бизнесийн удирдлага” хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх БМИҮЗ-ийн шинжээчид ажиллаж байна.

Докторын түвшний “Бизнесийн удирдлага” хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх БМИҮЗ-ийн шинжээчид ажиллаж байна. МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөндөө тус…

МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн магистрын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ гардан авлаа

МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн магистрын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ гардан авлаа МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөндөө тус сургуульд…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй