СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Бизнесийн сургууль ба ITZONE ХХК-ний Хамтран ажиллах санамж бичиг-ийн хүрээнд Менежментийн тэнхмээс санаачилсан “МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, оюутнуудыг чадавхжуулах” төсөл…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй