ҮТЕГ, Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгээс хамтран зохион байгуулдаг татварын тэмцээнд Санхүү, НББ-ийн тэнхимээс оролцсон багууд шилдэгээр шалгарлаа.

Жил бүр татвар төлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан ҮТЕГ, Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгээс хамтран ИДС-ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулдаг татварын тэмцээнд манай…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй