Захирлын туслах

Б.Баасансүрэн

Утас: 75754400-4101

Сургалтын алба

Ж.Шинэмаа  (Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн)

Өрөө: 203

Утас: 75754400-1342

Б.Цэцэгжаргал (Төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн)

Өрөө: 203

Утас: 75754400-1344

NCC ОУ-ын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Оюундарь

Хичээлийн 4-200

Утас: 75754400-4151

Бизнес консалтинг төв

Батсүх

Санхүүгийн алба

Г.Азжаргал (Ахлах нягтлан бодогч)

Хичээлийн байр 4-219

Утас: 77307730-4108

Байрны зохион байгуулагч

Д.Батдэлгэр

Хичээлийн 4-115

Утас: 75754400-1207