Их, дээд сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөр ЕБС-ийн төгсөгчид элсэн суралцах боломжтой хөтөлбөр.

Эн Си Си Боловсролын 3-р түвшин буюу  дээд сургуулийн бэлтгэл ангийн дипломын сургалт нь их дээд сургуульд элсэхийн өмнөх түвшний сургалт бөгөөд хичээлийн дийлэнхи хувийг Англи хэлний сургалт эзлэнэ. Энэ хөтөлбөрийг төгссөнөөр  Их Британи болон бусад гадаадын их дээд сургуульд элсэн суралцах болон Бизнесийн мэргэжлийн 4-р түвшинд элсч үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой хөтөлбөр юм.

Хөтөлбөр нь ерөнхий болон академик англи хэлний чадвар, суралцах ур чадварыг дээшлүүлэх, соёлын тараарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, англи хэлний мэдлэг олгодог.

Судлах хичээлүүд:

Энэ хөтөлбөрт хамрагдаж төгсөхөд дараах суурь хичээлүүдээс 8 ийг судласан байна. Үүнд:

Англи хэлний ур чадвар

Ахисан түвшний Англи хэлний ур чадвар

Академик англи хэл

Математик

Бизнесийн үндэс

Суралцах болон харилцааны ур чадвар

НББ, эдийн засгийн үндэс

Соёл судлал

Програмын хэрэглээ

Компьютерийн үндэс