4-р түвшний бизнесийн удирдлагын хөтөлбөр. Английн дээд боловсролын системийн бизнесийн дипломын эхний зэрэг

Хөтөлбөрийн онцлог:

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсын бакалаврын зэргийн 1-р дамжааг дүүргэсэнтэй тэнцэнэ. Энэхүү хөтөлбөр нь оюутанд  олон улсын орчин дахь бизнесийн өөр өөр талбарын өргөн мэдлэг олгож, бизнесүүдтэй танилцуулна. Суралцагч нь бизнесийн байгууллагуудад ажил эрхлэхэд шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг олж авна.

Суралцах хичээлүүд:

Бизнесийн харилцаа

Менежментийн үндэс

Маркетингийн үндэс

Санхүүгийн үндэс

Бизнесийн математик

Бизнесийн байгууллагыг ойлгох нь

Эдийн засгийн онол

Цахим бизнес