Маркетингийн улсын VIII олимпиадад МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн маркетингийн хөтөлбөрийн оюутнууд амжилттай оролцлоо

Монголын их дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагддаг Маркетингийн улсын VIII олимпиадад МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн маркетингийн хөтөлбөрийн оюутнууд амжилттай оролцлоо. Үүнд:…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй