Эрдмийн зөвлөл

МУИС-ийн дүрмийн 4.2.10-д заасны дагуу МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Үүнд:

  • – МУИС-ийн хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг хэлэлцэж санал дүгнэлтээ захиргаа, удирдах зөвлөлд хүргүүлэх
  • – МУИС-ийн дүрэм, түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцэн саналаа захиргаагаар уламжлан удирдах зөвлөлд хүргүүлэх
  • – МУИС-ийн сургалт, судалгааны бодлого, үйл ажиллагаатай холбоотой журмуудыг хэлэлцэж, өөрчлөлт оруулах саналаа захиргаанд хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх
  • – МУИС-ийн хичээлийн жилийн тайланг хэлэлцэх
  • – МУИС-ийн эрдмийн цол, хүндэтгэл олгох
  • – МУИС-ийн захирлын үйл ажиллагааны талаар саналаа удирдах зөвлөлд оруулах
  • – Боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах
  • – Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх
  • – Сургалтын хөтөлбөрийн бодлого, зөвлөмж боловсруулах, бүх шатны сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, батлах, үнэлэх үүрэг бүхий Хөтөлбөрийн хорооны үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах
ОВОГ НЭР ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ Албан тушаал
1 Ч.Энхбаяр Профессор Дарга
2 Н.Батдэлгэр Дэд профессор Нарийн бичгийн дарга
3 Н.Батнасан Профессор Гишүүн
4 Б.Даваасүрэн Профессор Гишүүн
5 Д.Моломжамц Профессор Гишүүн
6 Л.Наранчимэг Профессор Гишүүн
7 Н.Сонинтамир Профессор Гишүүн
8 Д.Чимгээ Профессор Гишүүн
9 Г.Бурмаа Дэд Профессор Гишүүн
10 П.Оюунбилэг Дэд Профессор Гишүүн
11 Д.Нямаа Дэд Профессор Гишүүн
12 Д.Энх-Отгон Дэд Профессор Гишүүн
13 Н.Тунгалаг Дэд Профессор Гишүүн
Back to top