Нэр Албан тушаал Холбоо барих
Тэнхимийн эрхлэгч, профессор
МУИС, Хичээлийн IV байр,  117 тоот
Профессор
Профессор
Зөвлөх профессор
Зөвлөх профессор
Дэд профессор
Ахлах багш
Ахлах багш
Ахлах багш
Ахлах багш
Ахлах багш
Ахлах багш
Ахлах багш
Багш
Багш
Багш
Багш
Багш
Багш
Хичээлийн туслах ажилтан
Хичээлийн туслах ажилтан