Голомт банкны нэрэмжит Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 14 дэх жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна.
 
Энэ жилийн тухайд дараах онцлог байдлыг харгалзав. Үүнд :
          Оюутан залуусын судалгааны сэдвийн хүрээг нэмэгдүүлж, судалгааны ажлыг илүү практикт ашиглах боломжийг нээж  өгөх
          Шилдэг оюутан шилжин явах цомоор шагнах
          Сонгон шалгаруулалтын шинэлэг арга хэлбэрийг ашиглах зэргийг хамруулав.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.golomtbank.com  хаягаар танилцана уу?


Golomt-bank-