Хаан Банкны санаачлагаар банк, санхүүгийн чиглэлээр суралцаж буй их, дээд сургуулийн оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээ, онолын болон мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг нээн илрүүлэх зорилготойгоор “Банкны олимпиад” – ыг 4 дэх жилдээ зохион байгуулах гэж байна.

Банк Санхүүгийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд өнгөрсөн 3 жилд энэхүү олимпиадад оролцсоноор Монголын томоохон ажил олгогч байгууллагуудад өөрсдийгөө таниулахаас гадна амжилт гаргасан оюутнууд төрийн байгууллагуудад, Монголын томоохон арилжааны банкууд болон хувийн компаниудад сонгогдон амжилттай ажиллаж байна.

Иймд оюутан та бүхнийг тус олимпиадад  өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Удирдамжийг эндээс үзнэ үү.