Шинэ тутам үүсэн хөгжиж байгаа хөрөнгийн үнэлгээний салбарт мэргэжилтэн бэлтгэх, үнэлгээний холбогдох стандарт, арга зүй боловсруулах, судалгаа хийх зэргээр үнэлгээний үйл ажиллагааг төлөвшүүлэх, зах зээлийн өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн захирал Ч.Энхбаяр, Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтийн тэргүүн Г.Баянмөнх нар “Хамтран ажиллах санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү санамж бичиг нь байгуулснаар хөрөнгийн үнэлгээний сургалт, судалгааны ажилд эрдэмтэн багш нарын оролцоог бий болгож, хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр суралцагчдын дадлагын найдвартай баазыг бүрдүүлэх үр днтэй юм.