2014-2015 оны хичээлийн жилийн хавар төгсөх оюутнууд СиСи системээр төгсөх хүсэлтээ гаргана уу.
Хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд төгсөх боломжгүйг анхаарна уу.
СНА, МТА