Тэмцээний зорилго: Оюутнуудын хувийн санхүүгийн онолын мэдлэгийг дээшлүүлж, хувийн санхүүгээ зөв удирдах чадварт суралцуулахад оршино.

Тэмцээний зохион байгуулалт

Уг тэмцээнд “Хувь хүний санхүү” хичээлийг судалж байгаа 1-р түвшний оюутнууд оролцох боломжтой.

1-р үед хувь хүний санхүүгийн онолын асуултуудад хариулна.

2-р үед оюутнууд хувь хүний санхүүгийн нэр томъёог тайлбарлана.

3-р үед хувь хүний санхүүгийн нэр томъёотой холбоотой англи хэлний мэдлэгийг шалгана.

Тэмцээн:  2015 оны 12 сарын 11-нд болно. МУИС-ийн 4 байр 4 давхарт

Тэмцээнд оролцох хүсэлтэй оюутнууд 2015-12-11-ний өдрийн 16.00 цагаас хичээлийн 4-р байрны 407 өрөөнд хүрэлцэн ирнэ үү.

Тэмцээний шагнал

1-р байр 1. Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл

2-р байр 1. Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл

3-р байр 1. Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл

 

Зохион байгуулагч: Оюутны эрдэм шинжилгээний “Санхүүч” клуб

Санхүүгийн хөтөлбөрийн багш Доктор С.Ариунаа, доктор Д.Оюунцэцэг

Хичээлийн 4-р байрны 402 тоот өрөө.