Худалдаа

page-header

Хөтөлбөрийн зорилго

Зах зээлийн эрэлт шаардлагад нийцсэн, гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн үйл ажиллагааны удирдлагын өндөр мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэнэ

Худалдаа, бизнесийн салбарын төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Монгол улсын импорт, экспортын бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд экспертиз хийх

Худалдааны салбарын хуулийн хэрэгжилт, хүнсний хангамж, аюулгүй байдалд хяналт тавих, зохицуулалт хийх

Тэнхимийн мэдээ

Санхүүгийн тэнхим

Sorry! No result found. Try searching for something else.

Type and hit enter to search
Төгсөгчид

Банкны чиглэлээр сурсандаа баяртай байна

2010 оны 05-р сарын 09-нд Санхүүгийн тэнхмээс санаачлан Худалдаа Хөгжлийн банкны нээлттэй өдөрлөг болон тус банкинд ажиллаж  буй төгсөгчид оюутнуудын уулзалт зохион байгуулав

Сургалтын төлөвлөгөө

Let's work together to help you meet your financial goals.

Back to top