МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилд өвлийн амралтаараа хөдөө орон нутагт амарсан оюутнууд  замын зардлын  /2 талын/ билет, иргэний үнэмлэхийн хуулбарын хамт 2015 оны 03 дугаар сарын 02 ны 14.00 цагаас- 03 дугаар сарын 10- ны 18.00 цаг хүртэл сургалтын албанд авчирж өгнө үү.

 

Жич: Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Ховд, Завхан,Увс, Баян-Өлгий, Хөвсгөл аймгууд хамрагдана.

 Сургалтын алба