2015-2016 оны хичээлийн жилд элссэн бакалаврын оюутанууд 2014-2015 онд элссэн хөтөлбөр сонголтонд хийгээгүй оюутнуудад  зориулсан хөтөлбөр сурталчилгааны өдөрлөгийг

4 сарын 11 өдрийн 12-17 цагийн хооронд

4 сарын 12 өдрийн 9-17 цаг

4 сарын 13 өдрийн 9-17 цагийн хооронд

Хичээлийн 4-р  байрны 2-р  давхрын коридорт

багш нараар мэдээлэл өгүүлэх байдлаар зохион байгуулна. Та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

 

СУРГАЛТЫН АЛБА