Хөтөлбөрийн хороо

ОВОГ НЭР ХАРЪЯЛАЛ / Эрдмийн зэрэг, цол

Бизнесийн сургуулийн төлөөлөл

1 Ч.Энхбаяр Бизнесийн сургуулийн захирал, Профессор
2 Н.Батнасан Маркетинг, худалдааны тэнхимийн профессор
3 Б.Даваасүрэн Маркетинг, Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч, профессор
4 Н.Сонинтамир Менежментийн тэнхимийн профессор
5 Н.Батдэлгэр Менежментийн тэнхимийн дэд профессор
6 Б.Энх-Амгалан Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор
7 П.Оюунбилэг Санхүүгийн тэнхимийн профессор
8 Л.Оюунцэцэг НББ-тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор
9 М.Эрдэнэбат НББ-тэнхимийн дэд профессор

Төгсөгчдийн төлөөлөл

10 В.Данаасүрэн Удирдлагын академийн дэд профессор

Ажил олгогчийн төлөөлөл

11 М.Халиунбат НИТХ Төлөөлөгч
Back to top