Хөтөлбөрүүдийн танилцуулга

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгч нь тодорхой нэг мэргэжлийн хөтөлбөрт бус сонирхож буй мэргэжлийн хөтөлбөр харъяалагдаж байгаа бүрэлдэхүүн сургууль/салбарт элсэнэ. Элсэн ороод эхний хичээлийн жилд МУИС-ийн Ерөнхий суурийн найман бүлэг хичээлээс сонгон судалсны дараа “Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам” -ын дагуу мэргэжлийн хөтөлбөрөө сонгон суралцана.
 • Өдөр
 • Орой
 • Эчнээ
 • Иргэнд зориулсан сургалт
 • Бүртгэлийн хугацаа
 • Хэрхэн элсэх бэ?
 • Мэргэжилүүд
 • Бүртгэлийн хугацаа
 • Хэрхэн элсэх бэ?
 • Суралцах хэлбэр
 • Гадаад оюутны элсэлт
 • Шилжилт
Back to top