IAESTE олон улсын солилцооны байгуулагын шугамаар мэргэжлээрээ гадаад улсад дадлага хийх сонирхолтой оюутан залуусыг бүртгэж байна. Шаардлага хангаж буй шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй оюутнууд  2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 19-ний өдрийн хооронд ШУТИС-ийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны  албаны 218 тоот өрөөнд ирж доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн бүртгүүлнэ үү. Үүнд:

  1. Цахим үнэмлэх
  2. Ажлын үнэмлэх /Оюутны үнэмлэх/
  3. Сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн хуудас /Голч 3,0-с дээш/
  4. Шалгалтын хураамж 5000 төгрөг

Жич: TOEFL, IBT, IELTS зэрэг шалгалтын оноотой бол онооны хуудсаа авч ирнэ үү.

IAESTE 2016 – Offers

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба – 11329081

IASTE Mongolia

Оюутны алба