Инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Инновацийн 7 хоног-2018 арга хэмжээг 2018 оны 5 дугаар сарын 7-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.
Та бүхэн тус арга хэмжээнд бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, бүрэлдэхүүн сургуулийн нэгжүүдийг хамруулан идэвхи санаачлагатай оролцоно уу.

МУИС-ийн ЭШИХ