Бизнесийн сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн Магистр, Докторын бүртгэлийн хугацаа хойшлогдсонтой холбоотойгоор шалгалтын хуваарьт дараах байдлаар өөрчлөлт орлоо.

  1. Доктор – 2015.09.10-ны 16:00 цагаас хичээлийн 4-р байрны 118 тоотод
  2. Үндсэн магистр – 2015.09.09-ны 17:40 цагаас хичээлийн 4-р байрны 221 тоотод
  3. Бэлтгэл магистр – 2015.09.09-ны 17:40 цагаас хичээлийн 4-р байрны 306, 206 тоотод

 Сургалтын алба