МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөндөө тус сургуульд хэрэгжүүлж буй бүх түвшний хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд магадлан итгэмжлүүлэхээр тусгасан байдаг.

Энэхүү зорилтын хүрээнд МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Маркетингийн магистрын хөтөлбөрт БМИҮЗ-ийн шинжээчид 2020 оны 12 сарын 21,22 өдрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.