Маркетинг

page-header

Хөтөлбөрийн зорилго

Бизнес, эдийн засгийн дээд боловсрол олгож зах зээлийн нөхцөлд бизнесийг амжилттай хийх арга ухааныг мэргэжлийн түвшинд зааж эзэмшүүлэх мөн чанар

Маркетингийн үйл ажиллагааг оновчтой удирдаж, зохион байгуулах;

Зах зээлийн эрэлт, борлуулалтыг урьдчилан таамаглах

Маркетингийн судалгааны арга зүйд суралцаж, бие даан судалгаа хийх чадвар эзэмших

Маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг төлөвлөх, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах;

Зах зээлийг хэсэгчилж, зорилтот зах зээлийг сонгох, хоногшуулалтын стратегийг хэрэгжүүлэх;

Реклам сурталчилгааны төлөвлөлт, бодлого, хөтөлбөр, стратегийг боловсруулах;

Компьютер, график дизайны программууд дээр ажиллаж, бүтээл хийж сурах

Байгууллагын рекламны иж бүрдлийн дизайныг зохион бүтээж, боловсруулан, зах зээлд таниулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулах;

Бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэлт хийж, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, үнэ тогтоох, идэвхжүүлэлт, борлуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллаж бүтээлч санаачилгыг хөгжүүлнэ.

Тэнхимийн мэдээ

Санхүүгийн тэнхим

Төгсөгчид

Банкны чиглэлээр сурсандаа баяртай байна

2010 оны 05-р сарын 09-нд Санхүүгийн тэнхмээс санаачлан Худалдаа Хөгжлийн банкны нээлттэй өдөрлөг болон тус банкинд ажиллаж  буй төгсөгчид оюутнуудын уулзалт зохион байгуулав

Сургалтын төлөвлөгөө

Let's work together to help you meet your financial goals.

Back to top