Мэдлэгийн менежментийн улсын VI олимпиадад  “МУИС-ийн Бизнесийн сургууль” баг тэргүүллээ.

Тус Олимпиадын гол онцлог талууд:
1. Бизнесийн удирдлагын чиглэл (үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хүний нөөц, санхүү бүртгэл, маркетинг)-ээр эзэмшсэн онолын мэдлэгээ ашиглан бодит өрсөлдөөний орчныг загварчилсан цогц симуляцийн орчинд стратегийн шийдвэрүүдийг гаргах.
2. Олон улсад бизнесийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт явуулдаг сургуулиуд ашигладаг онлайн програмыг англи хэл дээр ашиглах.
3. Тест боловсруулагчид болон шүүгчид байх шаардлагагүйгээр нөхцөл байдлыг хэр зөв үнэлэн шийдвэр гаргаж байгаа нь бусад өрсөлдөгчдийн шийдвэрээс хамааран шууд програмаар үнэлэгдэх
зэрэг юм.