Бизнесийн сургуульд 2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын 2-р түвшний оюутнуудын мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл сурталчилгаа зохион байгуулах ажиллагаа Хичээлийн 4-р байрны 2-р давхарын коридорт 2015 оны 12-р сарын 01-нээс 12-р сарын 03-ний өдрүүдэд 11.00 цагаас 17.00 цаг хүртэл явагдах тул оюутнуудыг идэвхитэй оролцохыг хүсэж байна.

 

Бизнесийн сургуулийн  Сургалтын алба