Хийгдэх үйл ажиллагаа Ажилбар Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах эзэн
1 Хиймэл дагуул хөөргөх, газрын станц барих, хандив цуглуулах үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх -Постер гаргах-Цахим ертөнцөөр тараах
– Мэдээллийн самбаруудад байршуулах
– Ангийн дарга нарт мэдээлэл хүргүүлэх
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн нийт багш, ажиллагсад, оюутнууд 2017.03.13

2017.03.20
Багш Д.Чимгээ,
Ү. Ганхуяг
2 Оюутны зөвлөл, клубүүдийн өдөрлөг зохион байгуулах – Клубүүдийн үйл ажиллагааг танилцуулах
– Хандив цуглуулах
– Вестибюл чимэх
– Уралдаан тэмцээн зохион байгуулах
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн оюутны зөвлөл, клубүүд 2017.03.15
/12:00 – 18:00/
Багш Д.Чимгээ
Ү.Ганхуяг
3 Лекц уулзалт зохион байгуулах Сэдэв:
– Сансар судлал-  Хувь хүний хөгжил
МУИС-ийн нийт оюутнууд 2017.03.16/18:00-21:00/ Багш Д.Чимгээ,Ү.Ганхуяг
4 Явган аялал зохион байгуулах – Хагас цэрэгжилтийн байдалтай өртөөчилсөн аялал зохион байгуулах, Одон орны судалгаа ажишлалтын төв.
– Сансар судлалын музей, видео, панарам үзэх
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, ажилчид, оюутнууд 2017.03.18

Багш Д.Чимгээ,

Ү.Ганхуяг

5 Шилдэг хандивлагч анги, тэнхим шалгаруулах – Зохион байгуулалтын комисс хандивын мэдээлэл авах
– Шилдэг анги, тэнхим шалгаруулах- Шалгарсан анги, тэнхмийн  хамт олны зургийг сургуулийн веб сайтны нүүр хуудсанд байршуулах
МУИС-ийн Бизнесийн сургууль 2017.03.20 Багш Д.Чимгээ,
Ү.Ганхуяг
6 Хандив өгсөн хүмүүсийн жагсаалтыг гаргах – Жагсаалтыг хандивын данснаас бүрдүүлэх
– Хандив өгсөн хүмүүсийн мэдээллийг архивлах, хиймэл дагуулын музейд өгөх
МУИС-ийн Бизнесийн сургууль 2017.03.13

2017.03.20
Багш Д.Чимгээ,
Ү.Ганхуяг
7 Хандивын аяны үр дүнг гаргах, тайлагнах -Тайлан мэдээ гаргах, танилцуулах МУИС-ийн Бизнесийн сургууль 2017.03.21 Багш Д.Чимгээ,
Ү.Ганхуяг