МУИС, БС-ийн бакалаврын түвшний намрын оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдар хичээлийн IV байрны 304 тоот өрөөнд амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 10 илтгэл ирсэнээс дараах илтгэлүүд шагналт байранд шалгарлаа.

1-р байранд “Гадаад өрийн зохистой харьцаа ба эдийн засагт үзүүлэх нөлөө” сэдэвт илтгэл А.Бат-Орших, Д.Лхагва-Очир, А.мөнх-Эрдэнэ /Санхүү/

2-р байранд “Монголын хөрөнгийн бирж дэх үр ашигт зах зээлийн таамаглал” сэдэвт илтгэл Б. Алтантуул, Ц.Оюутнтуяа, А.Уянга /Санхүү/

3-р байранд “Шинэлэг аргачлалаар зээлийн багцын эрсдэл тооцох нь сэдэвт илтгэл Н.Тэргэл, Б.Ахбота /санхүү/

3- р байранд “Оюутнуудын гар утас цэнэглэх хэрэгцээ, хэрэгцээг хангах бүтээгдэхүүн, түүний хөгжүүлэлт” Ү.Ганбаяр, Б.Батцэцэг, Б.мөнхгэрэл /маркетинг/ тус тус эзэллээ.

3 2 4 7 8 6