МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөндөө тус сургуульд хэрэгжүүлж буй бүх хөтөлбөрөө үндэсний магадлан итгэмжлүүлэхээр тусгасан бөгөөд энэхүү зорилтын хүрээнд Бизнесийн сургуулийн “Санхүү” магистрын хөтөлбөр, “Маркетинг” магистрын хөтөлбөрүүд Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын 2021 оны 4 дүгээр сарын 15–ны өдрийн 02 тоот тогтоолоор 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд өнөөдөр /2021.05.25/ БМИҮЗ-ийн Ажлын албаны дарга О.Янжмаа магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээг гардуулан өглөө.