МУИС-ийн захиргааны зөвлөлийн2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж “Монгол Улсын их сургуулийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам” МУИС-ын захирлын тушаалаар батлагдан гарлаа. Энэхүү журам нь 2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх ба МУИС-ийн нийт бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхмүүд энэхүү дүрэмтэй танилцаж, мөрдөж ажиллахыг хүсье.

Татах (PDF, 3.84MB)