Зорилго:

Оюутнуудыг судалгаа, шинжилгээний ажилд татан оролцуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол практикийн мэдлэгийг нь гүнзгийрүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлын туршлагатай болгох   

Хурлын хамрах хүрээ:

 • МУИС-ийн БС-ийн бакалаврын бүх оюутнууд хамрагдах боломжтой.
 • Менежментийн шинжлэх ухааны бүхий л хүрээг хамарч болно.

Эрдэм шинжилгээний ажлыг хүлээн авах, оролцогчдыг бүртгэх:  

 • 2015.11.26-ны /пүрэв гариг/ 17:00 цагаас өмнө №209б өрөөнд туслах ажилтанд эрдэм шинжилгээний ажлын эх хувийг (word file), илтгэлийн хамт хэвлэмэл болон электрон хэлбэрээр хүлээлгэн өгч бүртгүүлсэн  байна.

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг хэлэлцүүлэх

 • Оролцогч 10 минутад багтаан илтгэнэ. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд илтгэлийг зогсоож ИЛТГЭХ УР ЧАДВАР шалгуураас оноо хасагдана.
 • Асуулт хариулт 10 минут. Илтгэлтэй холбоотой асуулт асуухад нэгдүгээрт шүүгчдийн, хоёрдугаарт сонсогчдын гэсэн дарааллыг баримтлана.
 • Хугацаандаа ирээгүй оролцогчийн илтгэлийг шалгаруулалтаас хасч дараагийн илтгэлийг хэлэлцүүлнэ.

Эрдэм шинжилгээний ажлын агуулга

 • Судалгааны үндэслэл, судлагдсан байдал
 • Судалгааны зорилго, зорилт
 • Судалгааны арга зүй, судалгааны объект
 • Судалгааны үр дүн
 • Дүгнэлт
 • Ашигласан материал

Эрдэм шинжилгээний ажлыгдоорхи үзүүлэлтүүдээр дүгнэнэ. 

 • Эрдэм шинжилгээний ажлын бүтэц, агуулга болон бичвэр /doc, PPT/
 • Сэдвийн асуудал дэвшүүлсэн болон шинэлэг байдал
 • Судалгаа шинжилгээний арга зүй эзэмшсэн байдал
 • Ашиглаж, судалсан материал, түүнийг өөрийн болгосон байдал
 • Асуудлыг шийдэн дүгнэсэн байдал
 • Илтгэх ур чадвар

 

Шагнал урамшуулал:

Шүүгчдийн өгсөн нийт онооны дунджаар шалгаруулж байр эзлүүлнэ.

 • I байр             -1         Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, БС-ийн ОЭШХ-д оролцох эрх
 • II байр           -1         Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, БС-ийн ОЭШХ-д оролцох эрх
 • III байр          -1         Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

 

ЖИЧ:  ЗААВАЛ БАГШААР УДИРДУУЛСАН БАЙХ ЁСТОЙ БӨГӨӨД ЗӨВЛӨГӨӨ АВЧ ХЯНУУЛЖ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН БАЙНА 

 

Хэзээ, хаана:                      2015 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт МУИС-ийн IV байр БС-ийн №216 өрөөнд явагдана.

 

 

Холбоо барих утас :  91100701, 94045616, 99153984

 

АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.