ХЭЗЭЭ, ХААНА:     2015.11.27-ны өдөр (баасан гариг) 12:00, МУИС-IV №216 

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:                       2015.11.26-ны 17:00 цагаас өмнө МУИС-IV байр №209б туслах ажилтанд Эрдэм шинжилгээний ажлын эх хувийг (word file) илтгэлийн хамт (PPT file) хэвлэмэл болон электрон хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн байна.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН АГУУЛГА

 • Судалгааны үндэслэл, судлагдсан байдал
 • Судалгааны зорилго, зорилт
 • Судалгааны арга зүй, судалгааны объект
 • Судалгааны үр дүн
 • Дүгнэлт
 • Ашигласан материал

ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • Эрдэм шинжилгээний ажлын бүтэц, агуулга болон бичвэр /doc, PPT/
 • Сэдвийн асуудал дэвшүүлсэн болон шинэлэг байдал
 • Судалгаа шинжилгээний арга зүй эзэмшсэн байдал
 • Ашиглаж судласан материал, түүнийг өөрийн болгосон байдал
 • Асуудлыг шийдэн дүгнэсэн байдал
 • Илтгэх ур чадвар

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ

 • Оролцогч 10 минутад багтаан илтгэнэ. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд илтгэлийг зогсоож ИЛТГЭХ УР ЧАДВАР шалгуураас оноо хасагдана.
 • Асуулт хариулт 10 минут. Илтгэлтэй холбоотой асуулт асуухад нэгдүгээрт шүүгчдийн, хоёрдугаарт сонсогчдын гэсэн дарааллыг баримтлана.
 • Хугацаандаа ирээгүй оролцогчийн илтгэлийг шалгаруулалтаас хасч дараагийн илтгэлийг хэлэлцүүлнэ. 

ШАЛГАРУУЛАЛТ:  Шүүгчдийн өгсөн нийт онооны дундажаар байр эзлүүлнэ.

 • I байр 1 илтгэл         (өргөмжлөл, БС-ийн ЭШХ-д оролцох эрх)
 • II байр 1 илтгэл         (өргөмжлөл, БС-ийн ЭШХ-д оролцох эрх)
 • III байр 1 илтгэл         (өргөмжлөл)

 

 • ЭШХ-д илтгэл тавьж оролцсон нийт магистрантуудад тус бүрд нь магистрийн эрдэм шинжилгээний ажлын 0,5 кредит тооцно.

 

ЖИЧ:  Заавал багшаар удирдуулсан байх ёстой бөгөөд зөвлөгөө авч хянуулж хуралд оролцох зөвшөөрөл авсан байна

 

Холбоо барих утас : 91100701, 94045616, 99153984

 “Менежмент”-ийн  хөтөлбөрийн ЭШХ зохион байгуулах ажлын хэсэг

АМЖИЛТ ХҮСЬЕ