Суралцах боломжит хувилбарууд бакалаврын түвшинд:

Суралцагч Эн Си Си Боловсролын хөтөлбөрүүдээс сонгон суралцах ба аль нэг шатлалыг амжилттай төгссөний дараа оюутан өөрийн сонголтоор

1+3 буюу 1 жил Монголд 3 жил Их Британид,

2+2 буюу 2 жил Монголд  2 жил Их Британид,

3+1 буюу 3 жил Монголд  1 жил Их Британид

Эн Си Си Боловсролын хөтөлбөрийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй 200 гаруй их дээд сургуульд кредитээ тооцуулан, шилжин суралцах боломжтой байдаг.

Мөн 3+онлайн буюу энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд МУИС-тай хамтын ажиллагааны гэрээтэй Вүрчистерийн их сургуульд (University of Worcester)  шилжин суралцах боломжтой.

Суралцах боломжит хувилбарууд  магистрын түвшинд:

Монголд 1 жил оройн цагаар + Англи улсад 14 хоног/ 6 сар / Онлайн