5-р түвшний бизнесийн удирдлагын хөтөлбөр. Английн дээд боловсролын системийн бизнесийн дипломын зэрэг.

Хөтөлбөрийн онцлог:

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсын 3 жилийн бакалаврын зэргийн 2-р дамжааг дүүргэсэнтэй тэнцэнэ.

Суралцах хичээлүүд:

Ахисан түвшний бизнесийн математик

Бизнесийн эконотикс

Санхүүгийн менежмент

Бизнес дахь хүний нөөц

Мэдээллийн систем болон байгууллага

Бизнесийн маркетинг

Бизнесийн үйл ажиллагааны үндэс

Хэрэглэгчийн зан төлөвийг ойлгох нь